Promotion

Projekt Pro.motion

 

Cieľom projektu PRO.MOTION na území mesta Martin je rozvoj alternatívnych druhov dopravy šetrných k životnému prostrediu.  V Martine sa v rámci tohto projektu rieši prepojenie mestskej časti Záturčie s centrom mesta a s ostatnými funkčnými zónami. Situovanie obytnej zóny Záturčie v rámci územia mesta Martin a jej vzdialenosť od centra mesta a od ostatných cieľových funkčných zón mesta z hľadiska dochádzky vyžaduje využívanie dopravných prostriedkov. V súčasnosti na spojenie zóny Záturčie s cieľovými časťami mesta je využívaná prevážne osobná automobilová doprava a mestská hromadná doprava, preto, ak do budúcna chceme obmedziť množstvá exhalátov a znížiť celkový objem dopravy, potrebujeme hľadať jej alternatívne druhy. Jednou z alternatív je aj cyklistická doprava, ktorá vzhľadom na konfiguráciu terénu mesta má v Martine dobré predpoklady na rozvoj.

 

Viac zaujímavých informácií o projekte PRO.MOTION môžete nájsť na internetovej stránke www.iee-promotion.eu a stránke mesta www.martin.sk.

 

galéria

Dnes je

streda, 23.januára.2019

Kalendár akcií

K dispozícií nie sú žiadne nové udalosti