„Trasy rowerowe w Bielsku -Białej” nr PL-SK/BES/IPP/III/16

Czas trwania działań 01.02.2013 – 30.01.2014

 

 

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu (w EUR)

 

-Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego  39157,63  Euro                                                                                                               -                                                               - 85% dofinansowania

- Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa  4606,78 Euro   

                                                                                                       - 10% dofinansowania

-  Wkład własny 2303,39 Euro                                                 -   5%

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 
oraz budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Cele projektu

 

          Głównym celem projektu o nazwie „Trasy rowerowe w Bielsku -Białej” jest wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy

w dziedzinie wymiany myśli technicznej, kreatywności w obszarze oznakowania tras rowerowych w rejonie Euroregionu Beskidy. Ożywienie turystyki w tymże obszarze wpłynie na współpracę i rozwój turystyki obu krajów.

         

Cele bezpośrednie to:

1. Rozwój oznakowanych tras rowerowych oraz infrastruktury rowerowej.

2. Rozwój turystyki międzynarodowej polsko - słowackiej.

3. Rozwój transportu rowerowego w mieście przez oznakowanie tras łączących centrum miasta z jego dzielnicami: Wapienicą, Starym Bielskiem, Kamienicą i Hałcnowem oraz osiedlami Złote Łany, Karpackim, Beskidzkim i Wojska Polskiego.

Rozwój i oznakowanie tras tematycznych w rejonie Doliny Wapienicy, Olszówki, Cygańskiego Lasu, w rejonie Starego Bielska, Grodziska. Będą to nowe odcinki tras oraz łączniki do już istniejących.

Modernizacja  Wiślanej Trasy Rowerowej ( WTR ) oraz Międzynarodowego Szlaku Greenways.

Planujemy oznakowanie 60 km tras rowerowych.

Zapoczątkowanie budowy punktów informacji turystyki rowerowej z tablicą informacyjną zawierającą szczegółową mapę.

Planowanych jest dziesięć  takich miejsc, w których najchętniej zatrzymują się turyści rowerowi.

 4. Promocja projektu na  stronie internetowej www.projekt.btcbb.pl oraz www.btcbb.pl

.

Jolanta Koźmin
tel. 534 21 12 71
Prezes Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów
 

 

galéria

Dnes je

streda, 23.januára.2019

Kalendár akcií

K dispozícií nie sú žiadne nové udalosti